• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 4268/BXD-VLXD năm 2020 hướng dẫn về hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thạch cao (gypsum) do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4268/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thạch cao(gypsum)

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 61-08/2020-CL.XNK ngày 05/8/2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long hướng dẫn xuất khẩu mặt hàng thạch cao (gypsum), là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất phân bón DAP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mặt hàng thạch cao (gypsum) từ sản phẩm phụ của quá trình sản xuất phân bón DAP không phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng, do đó không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Thạch cao (gypsum) từ sản phẩm phụ của quá trình sản xuất phân bón DAP có tên gọi khác là thạch cao nhân tạo phospho, có mã HS 2520.10.00 là sản phẩm hàng hóa cần phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khi lưu thông trên thị trường và mặt hàng này không thuộc loại sản phẩm hàng hóa cấm xuất khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cát Long về hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thạch cao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4268/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Bắc
Ngày ban hành: 01/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4268/BXD-VLXD

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452563