• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 42763/BTC-UBCK năm 2018 giải thích Đề án thị trường giao dịch tài sản số do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 42763/BTC-UBCK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42763/BTC-UBCK
V/v kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Trả lời Công văn số 36/2018/CV-HVA ngày 06/6/2018 về thị trường giao dịch tài sản số và Công văn số 37/2018/CV-HVA ngày 14/6/2018 về giải thích Đề án thị trường giao dịch tài sản số của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Công ty HVA), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

IBO (Initial Blockchain Offering) là thuật ngữ chưa phổ biến trên thế giới, tài liệu chính thức của IOSCO, OECD... đều chưa có khái niệm này. Theo Công ty, “IBO là hình thức huy động vốn thông qua việc số hóa các tài sản hữu hình và vô hình bằng công nghệ blockchain. Tài sản sau khi số hóa sẽ tồn tại dưới dạng token và có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Về bản chất, đây là hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền mã hóa ICO (Initial Coin Offering).

Theo Mục 2 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tài sản ảo tương tự, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính:

a) Chỉ đạo các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

b) Nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO).

Hiện nay, khung pháp lý chưa cho phép thực hiện hoạt động huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Công ty không thực hiện những hoạt động liên quan đến IBO và thị trường giao dịch tài sản số.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
b/c);
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Lưu: VT, UBCK (06b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Văn Dũng

 

2. Bộ Tài chính:

a) Chỉ đạo các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

b) Nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO).

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp, hạn chế nhập khẩu, quản lý thiết bị, máy móc cho mục đích đào tiền ảo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42763/BTC-UBCK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 42763/BTC-UBCK

279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400576