• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Công văn 4281/VPCP-CN năm 2018 bổ sung quy hoạch và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá vôi tại xã Gia Minh, xã Minh Tân, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4281/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4281/VPCP-CN
V/v bổ sung quy hoạch và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá vôi tại xã Gia Minh, xã Minh Tân, TP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3157/BXD-VLXD ngày 28 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Công văn số 1361/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 4 năm 2018), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 472/UBND-XD2 ngày 23 tháng 01 năm 2018) về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và bổ sung danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ đá vôi Núi Quai Sanh, Núi Đó xã Gia Minh; Núi Hom Dâu xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc phòng; đồng thời xác định nhu cầu nguyên liệu để phù hợp với công suất Dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL;
- UBND TP Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, PCN N
guyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, Các Vụ: KGVX, NN, NC;
- Lưu: VT, CN(2).
B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4281/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4281/VPCP-CN

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381710