• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


 

Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4286/LĐTBXH-KHTC
V/v Triển khai Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 18/9/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 02/11/2019 thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/2015 của Bộ (nội dung chi tiết đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn/Pages/vanban/chitiet.aspx?Id=38268).

Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-LĐTBXH ngày 27/02/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Hệ thống mẫu biểu báo cáo và Hướng dẫn cách ghi biểu báo cáo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh vBộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 0439364160) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các đ/chí Thứ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4286/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 08/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425962