• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 4295/BHXH-CĐBHXH năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4295/BHXH-CĐBHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4295/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11/2014 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 3534/BHXH-CĐBHXH về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới. Trong đó, quy định việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam in thống nhất trên toàn quốc thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa chuyển kịp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD mới cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; nên các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD cũ cho đến khi nhận được mẫu C65-HD mới.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh rất mong các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông cảm cũng như phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan khi có mẫu C65-HD mới.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các đơn vị SDLĐ trên địa bàn TP.HCM;
- BHXH các quận, huyện;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, CĐ BHXH (2b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4295/BHXH-CĐBHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4295/BHXH-CĐBHXH

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261903