• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 4320/VPCP-V.I năm 2018 về đôn đốc Bộ Tài chính báo cáo kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh về Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4320/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4320/VPCP-V.I
V/v đôn đốc Bộ Tài chính báo cáo kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh về Cục Hải quan TP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3236/VPCP-V.I gửi Bộ Tài chính thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xác minh, làm rõ nội dung báo Lao động phản ánh về tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ, công chức Cục Hải quan thành phố Hải Phòng khi làm thủ tục hải quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 25 tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Chính phủ chưa nhận được văn bản báo cáo của Bộ Tài chính.

Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng,
Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4320/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4320/VPCP-V.I

384

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381712