• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Công văn 4327/TCT-CS năm 2018 về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4327/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4327/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Ngọc Phong-
(Đ/c: KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
- Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 9397/VPCP-ĐMDN ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị nghĩa vụ tài chính về đất tại Công văn số 09/2018/CV-CTNP ngày 15/6/2018 của Công ty cổ phần Ngọc Phong. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 22/11/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 15826/BTC-QLCS gửi UBND tỉnh Long An về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Công ty cổ phần Ngọc Phong.

Thực hiện Công văn số 15826/BTC-QLCS ngày 22/11/2017 của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh Long An đã xác định tiền sử dụng đất chính thức phải nộp và số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất để thông báo cho đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định (theo báo cáo tại Công văn số 1106/CT-QLCKTTĐ ngày 09/5/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An).

Trong quá trình giải quyết nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty cổ phần Ngọc Phong còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần Ngọc Phong liên hệ Cục Thuế tỉnh Long An để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để được xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Ngọc Phong và Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Bộ TC (để báo cáo);
- Vụ Đổi mới Doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ);
- Phó Tổng cục trưởng - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4327/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 06/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4327/TCT-CS
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400549