• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 434/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoáng sản làm xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 434/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/TTg-KTN
V/v điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoáng sản làm xi măng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (các Công văn số 822/BXD-VLXD ngày 29 tháng 4 năm 2014, số 2659/BXD-VLXD ngày 21 tháng 10 năm 2014) và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (các Công văn số 6528/UBND-XD ngày 08 tháng 9 năm 2014, số 674/UBND-XD ngày 31 tháng 01 năm 2015) về việc điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoáng sản đá vôi, đất sét làm xi măng cho dây chuyền 2 Dự án nhà máy xi măng Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ đất sét Đá Bạc xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An từ Quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới (Phụ lục II) để bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 (Phụ lục I) tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật khoáng sản./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP xi măng Tân Thắng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, V.III.
- Lưu: VT, KTN(3) Binh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 434/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 434/TTg-KTN

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269900