• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4343/BTC-ĐT năm 2014 kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 4343/BTC-ĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4343/BTC-ĐT
V/v kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Trả lời văn bản s 1721/VPCP-KTTH ngày 17/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn thanh toán và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính ph năm 2013, tỉnh Bắc Kạn (theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Kạn tại văn bản số 566/UBND-KTTH ngày 11/3/2014); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị cho phép giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn tại văn bản số 376/UBND-XDCB ngày 21/2/2014 của y ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

Tại văn bản số 1533/VPCP-KTTH ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính ph về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013 chưa giải ngân hết của Đắk Lắk, Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính ph Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến ngày 30/6/2014 đối với s vốn kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết (133,393 tỷ đồng của dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh Bắc Kạn tại văn bn số 376/UBND-XDCB ngày 21/2/2014. Bộ Tài chính đã thông báo nội dung trên tại văn bản số 3588/BTC-ĐT ngày 21/3/2014.

2. Đối với đề nghị tại văn bản số 566/UBND-KTTH ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

2.1. Về đề nghị kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2014 đối với vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013:

Thực hiện ch đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 17315/BTC-ĐT ngày 16/12/2013 về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 gi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tng công ty nhà nước có nội dung: "Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2013 sang năm 2014 (chỉ được phép kéo dài kế hoạch vn năm 2013 đối với các dự án đã được cp có thm quyền cho phép)".

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo đúng chỉ đạo ca Th tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 và văn bản số 17315/BTC-ĐT ngày 16/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

2.2. Về đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 từ ngành thủy lợi sang ngành giao thông:

Tại văn bản số 6892/VPCP-KTTH ngày 19/8/2013 của Văn phòng Chính phvề việc x lý vốn trái phiếu Chính phủ còn dư sau quyết toán đối với các dự án nhà ở sinh viên của Bộ Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo: "Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, địa phương chỉ được phép điều chỉnh kế hoạch vn TPCP giai đoạn 2012-2015 giữa các dự án, công trình trong cùng ngành, nh vực; không điều chuyển vốn từ ngành, lĩnh vực này sang ngành, lĩnh vực khác; đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014".

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 từ ngành thủy lợi sang ngành giao thông là chưa phù hợp với chỉ đạo của Phó Th tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản trên.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- UBND tnh Bắc Kạn;
-
Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.(10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4343/BTC-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4343/BTC-ĐT

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226727