• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4343/LĐTBXH-TCCB về triệu tập học viên tham gia lớp học tiếng Anh năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4343/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4343/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập học viên tham gia các lớp học tiếng Anh năm 2016

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ năm 2016 tại Quyết định số 262/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2016 và các Quyết định mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh, Bộ thông báo như sau:

1. Thời gian học:

1.1. Đối với các lớp tập trung: (danh sách kèm theo).

- Lớp Intermediate A, bắt đầu học ngày 04/11/2016 (thứ sáu).

+ Lịch học: th2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

+ Thời gian học: từ 16h30 - 19h00.

+ Địa điểm học: Trung tâm Apollo, 181-183 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Lớp Pre-Intermediate A, bắt đầu học ngày 07/11/2016 (thứ hai).

+ Lịch học: thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

+ Thời gian học: từ 16h30 - 19h00.

+ Địa điểm học: Trung tâm Apollo, 181-183 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Lớp Pre-Intermediate B, bắt đầu học ngày 04/11/2016 (thứ sáu).

+ Lịch học: thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần.

+ Thời gian học: từ 16h30 - 19h00.

+ Địa điểm học: Trung tâm Apollo, 181-183 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Lớp Elementery B, bắt đầu học ngày 04/11/2016 (thứ sáu).

+ Lịch học: thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần.

+ Thời gian học: từ 16h30 - 19h00.

+ Địa điểm học: Trung tâm Apollo, 181-183 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1.2. Đối với lớp học đại trà: (danh sách kèm theo).

Các học viên chủ động liên hệ với chị Nguyễn Hương Trà, Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo, số điện thoại: (04) 73002999; di động: 0913.441.539; email: tra.nguyen@apollo.edu.vn để sắp xếp lịch học, thời gian học cụ thể.

2. Yêu cầu chung

Thủ trưởng các đơn vị bố trí thời gian và tạo điều kiện để các công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham gia các khóa học đầy đủ.

Các học viên được Bộ cử đi học các lớp nêu trên phải cam kết khi tham gia khóa học, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của cơ sở đào tạo; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Kết quả học tập là một trong những chỉ số làm căn cứ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của công chức, viên chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN LỚP INTERMEDIATE B
(Kèm theo Công văn
số 4343/LĐTBXH-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

1

Lê Thị Hương Thơm

Chuyên viên chính

Vụ Bảo hiểm xã hội

2

Đoàn Thị Kim Thủy

Chuyên viên

Vụ Bình đẳng giới

3

Bùi Thị Hảo

Chuyên viên

Vụ Pháp chế

4

Lê Thị Ánh Tuyết

Phó trưởng Phòng Kế toán

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

5

Vũ Thị Kim Dung

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

6

Vũ Phương Thanh

Chuyên viên

Cục An toàn lao động

7

Triệu Hồng Nhung

Chuyên viên

Cục An toàn lao động

8

Nguyễn Minh Anh

Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động

Cục An toàn lao động

9

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trưởng Phòng Kế toán

Trung tâm Lao động ngoài nước

10

Nguyễn Thị Hương Hiền

Phó trưng Phòng nghiên cứu Tiền lương và quan hệ Lao động

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

11

Đinh Thị Vân

Nghiên cứu viên, Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

12

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên Vụ Giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề

Tổng cục Dạy nghề

13

Lưu Thị Hường

Chuyên viên

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

14

Phạm Ngọc Quỳnh

Chuyên viên

Trung tâm Thông tin

15

Phùng Thanh Tâm

Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng

16

Lê Thị Tú Oanh

Khoa Kế toán

Trường Đại học Lao động và Xã hội

17

Nguyễn Thùy Linh

Viên chức

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động xã hội

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN LỚP PRE - INTERMEDIATE A
(Kèm theo Công văn
số 4343/LĐTBXH-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn v

1

Bùi Ngọc Mạnh

Trưởng phòng Quan hệ lao động

Vụ Lao động - Tiền lương

2

Lê Khánh Lương

Phó Vụ trưởng

Vụ Bình đẳng giới

3

Lê Minh Đức

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Phạm Thị Quỳnh Hương

Chuyên viên Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á

Cục Quản lý lao động ngoài nước

5

Nguyễn T. Tuyết Nhung

Trưởng Phòng Đài Loan - Châu Mỹ

Cục Quản lý lao động ngoài nước

6

Đoàn Việt Dũng

Chuyên viên

Cục An toàn lao động

7

Phạm Thị Hoa

Chuyên viên Phòng phân tích Dự báo, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm

Cục Việc làm

8

Phùng Thị Hồng Oanh

Chuyên viên Phòng Công tác xã hội

Cục Bảo trợ xã hội

9

Lương Thu Hiền

Chuyên viên, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Dạy nghề

10

Trần Bá Thiện

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, TCDN

Tổng cục Dạy nghề

11

Ong Văn Tuấn

Trưởng phòng Đào tạo, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Dạy nghề

12

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Dạy nghề

13

Đỗ Thị Thanh Huyền

Phó trưởng Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

14

Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu viên TT Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

15

Chu Quang Dương

Phó trưởng Phòng Hỗ trợ việc làm

Trung tâm lao động ngoài nước

16

Vũ Thị Thuận

Phó trưởng Phòng Tuyển chọn lao động

Trung tâm lao động ngoài nước

17

Giản Quốc Anh

Giảng viên Khoa Điện-Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Đnh

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN LỚP PRE-INTERMEDIATE B
(Kèm theo Công văn
số 4343/LĐTBXH-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ tên

Chức v

Đơn v

1

Phạm Thị Thanh Việt

Trưởng phòng Pháp chế lao động

Vụ Pháp chế

2

Đào Thị Thiên Hương

Phó trưởng Phòng Hành chính

Văn phòng Bộ

3

Châu Thị Minh Anh

Trưởng phòng Chăm sóc trẻ em

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

4

Nguyễn Thị Mai Anh

Phòng Chăm sóc trẻ em

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

5

Nguyễn Bích Liên

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

6

Nguyễn Hữu Lợi

Chuyên viên Phòng Chính sách Bảo trợ xã hội

Cục Bảo trợ xã hội

7

Lương Thị Hồng Dung

Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cục Quản lý lao động ngoài nước

8

Phạm Vũ Minh

Trưởng phòng Tổng hợp - Đối ngoại, Văn phòng Tổng cục

Tổng cục Dạy nghề

9

Nguyễn Ngọc Bình

Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Dân số, lao động, việc làm

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

10

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Dân số, lao động, việc làm

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

11

Triệu Thị Phượng

Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

12

Nguyễn Đình Tấn

Kiểm định viên Phòng Đào tạo - Thử nghiệm

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

13

Lê Phương Khanh

Chuyên viên

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

14

Lê Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

15

Nguyễn Quang Dương

 

Báo Lao động và Xã hội

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN LỚP ELEMENTARY B
(Kèm theo Công văn
số 4343/LĐTBXH-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

1

Bùi Quốc Anh

Chuyên viên

Vụ Lao động - Tiền lương

2

Vũ Thị Phương Oanh

Chuyên viên

Vụ Lao động - Tiền lương

3

Nguyễn Việt Hải

Chuyên viên

Vụ Bình đẳng giới

4

Nguyễn Hoành Nghĩa

Chuyên viên

Vụ Bình đẳng giới

5

Trần Thị Phương Thúy

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Vụ Tổ chức cán bộ

6

Hoàng Lê Thủy

Phó trưởng Phòng Dịch vụ tư vấn, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông

Cục Bo vệ, chăm sóc trẻ em

7

Phạm Thị Nguyệt

Chuyên viên

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

8

Phạm Thị Thủy

Phó trưởng Phòng Phát triển và tham gia của trẻ em

Cục Bo vệ, chăm sóc trẻ em

9

Nguyễn Đc Chung

Phó chánh Văn phòng Cục

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

10

Hoàng Thị Hương

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

11

Vũ Thị Bích Vân

Chuyên viên

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

12

Phạm T Thanh Nhàn

Chuyên viên Phòng phân tích Dự báo, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm, Cục Việc làm

Cục Việc làm

13

Nguyễn Kim Dung

Chuyên viên Phòng Thanh tra

Cục Quản lý lao động ngoài nước

14

Phan Thị Thu Trang

Chuyên viên Phòng Pháp chế - Tổng hợp

Cục Quản lý lao động ngoài nước

15

Kiều Thị Thúy Hằng

Phó trưởng Phòng Đảm bo chất lượng dạy nghề, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Dạy nghề

16

Phùng Thị Kim Thoa

Phó trưởng Phòng Kiểm định và Công nhận chất lượng, Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Dạy nghề

17

Nguyễn T. Phương Dung

Phó trưởng bộ môn Khoa Kinh tế

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

18

Ngô Thị Nhung

Phó trưởng bộ môn Khoa Sư phạm kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

19

Phạm Kim Thu

Trưởng phòng Thực tập sản xuất và Dịch vụ

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ

20

Lê Khánh Dương

Kiểm định viên, Phòng Đào tạo - Thử nghiệm

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

 

DANH SÁCH

HỌC VIÊN LỚP ĐẠI TRÀ
(Kèm theo Công văn
số 4343/LĐTBXH-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2016)

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1

Trần Thị Thu Hà

Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề

Tổng cục Dạy nghề

 

2

Trịnh Quốc Tuấn

Giám đốc Xí nghiệp thiết bị Lao động Xã hội

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản lao động xã hội

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4343/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4343/LĐTBXH-TCCB

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327894