• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 4356/VPCP-V.I năm 2020 về Nước hồ Dầu Tiếng đục ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sinh sống quanh hồ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4356/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4356/VPCP-V.I
V/v xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại hồ Dầu Tiếng

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ngày 04 tháng 5 năm 2020 và ngày 17 tháng 5 năm 2020, Báo Tây Ninh Online và một số trang báo khác có đăng bài “Nước hồ Dầu Tiếng lại đục” ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sinh sống quanh hồ Dầu Tiếng. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Tây Ninh Online đăng ngày 04 tháng 5 năm 2020, ngày 17 tháng 5 năm 2020 để có biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương và các cơ, quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, V.I(3). XL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4356/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 02/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4356/VPCP-V.I

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444686