• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4365/VPCP-V.I năm 2018 về đơn kiến nghị của Bác sỹ Hoàng Công Lương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4365/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4365/VPCP-V.I
V/v đơn kiến nghị của Bác sỹ Hoàng Công Lương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bác sỹ Hoàng Công Lương, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá công bằng, đúng bản chất hành vi của bác sỹ trong vụ việc sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29 tháng 5 năm 2017 (sao đơn gửi kèm). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Chuyển đơn của Bác sỹ Hoàng Công Lương đến Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định; đảm bảo việc xét xử công bằng, không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực đến Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Y tế;
- TAND tối cao;
- TAND thành phố Hòa Bình;
- Bác sỹ Hoàng Công Lương (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, PCN Nguyễn Văn Tùng, các Vụ TH, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.I (3), LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4365/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4365/VPCP-V.I

337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381802