• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 4369/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4369/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4369/VPCP-KTTH
V/v xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành các dự án nguồn điện

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 6692/BTC-TCDN ngày 22 tháng 05 năm 2014 về việc xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các dự án nguồn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về phương án xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các dự án nguồn điện của EVN tại Công văn số 6692/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành nhà máy điện cũng như các nhà máy, khu công nghiệp khác, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với thực tế của các ngành.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, hạch toán khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của các nhà máy, khu công nghiệp chung trong cả nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4369/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4369/VPCP-KTTH

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235433