• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4372/LĐTBXH-VP năm 2017 về thực hiện Nghị định 92/2017/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4372/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4372/LĐTBXH-VP
V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Thứ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 29/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10342/VPCP-KSTT về việc thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện ngay và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao cụ thể tại văn bản số 10342/VPCP-KSTT nêu trên (gửi kèm theo), đồng thời khn trương thực hiện nhiệm vụ sau:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2017 tại văn bản số 4339/LĐTBXH-PC ngày 13/10/2017;

- Chun bị các nội dung liên quan tại 02 văn bản trên, cử Lãnh đạo đơn vị tham dự cuộc họp báo cáo Thứ trưởng Đào Hng Lan (lịch họp cụ thể Văn phòng sẽ thông báo sau);

- Văn phòng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế nghiên cứu, đề xuất thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, nghiên cứu mô hình một cửa và một cửa liên thông của Bộ, tng hợp kết quả chuyn giao gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 23/10/2017 (chi tiết nội dung chuyn giao tại văn bản số 10342/VPCP-KSTT)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Lãnh đạo Bộ (đ
b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Lưu: VT. TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Hải Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4372/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Thị Hải Hà
Ngày ban hành: 17/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4372/LĐTBXH-VP

362

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364590