• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 4393/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của phương tiện vận tải hành khách ở trong nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 4393/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4393/BGTVT-VT
V/v: Khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách ở trong nước.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường s
t Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- S
GTVT các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- S
Giao thông và xây dựng Lào Cai.

Thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2020 và nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nữa nhu cu đi lại của người dân phù hợp với thực tế hiện nay; đồng thời để tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sn xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID - 19 cho người điu khin, tiếp viên, nhân viên phục vụ, hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách, Bộ GTVT yêu cu các cơ quan, đơn vị thực hiện một snhiệm vụ, cụ th như sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường st Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận ti thực hiện khôi phục hoạt động vận tải trong nưc của các phương tiện vận ti hành khách (xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy...) trở lại bình thường; thi gian áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2020.

2. Giao Tng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường st Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam trong phạm vi quản phi hp với Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Sở Giao thông và xây dựng Lào Cai nm bt tình hình vận tải hành khách tại địa phương và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chng dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới theo đúng quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐQG v
phòng, chng dịch Covid -19;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- C
ác Bộ: Y tế, Công an, Quc phòng, Tài chính, Công Thương;
- UBND c
ác tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- V
ăn phòng Bộ;
- Cục
Y tế GTVT;
- B
áo Giao thông;
- Tạp ch
í GTVT;
- C
ng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT. VTải
(Tu5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4393/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4393/BGTVT-VT

631

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441878