• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hóa chất


 

Công văn 4421/QLD-KD năm 2015 tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 4421/QLD-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4421/QLD-KD
V/v tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương;
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khu thuốc.

 

Ngày 02/06/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BYT quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 19/2014/TT-BYT). Theo đó, Thông tư đã quy định rõ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần và thuốc thành phẩm tiền chất; thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thn và thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất; các cơ sở được phép kinh doanh các loại thuốc trên; cấp độ quản lý từ khâu sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và sử dụng thuốc.

Đ tiếp tục tăng cường quản lý các thuốc trên nhưng vẫn đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

1. Các cơ sở kinh doanh thuốc thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BYT. Đặc biệt, chú trọng các nội dung sau:

- Các cơ snhập khu nguyên liệu, sản xuất thuc phải tăng cường quản lý nguyên liệu là hoạt chất gây nghiện, hoạt chất hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc; quản lý chặt chẽ trong khâu sản xuất, bảo quản, bao gồm cả việc kiểm soát tỷ lệ hư hao trong quá trình sản xuất, tuyệt đi không đ tht thoát.

- Các cơ sở sản xuất, xuất nhập khu chỉ được bán thuc thành phẩm dạng phi hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần và thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà thuốc GPP trong phạm vi cả nước và chỉ một cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn một tỉnh có đăng ký với Sở Y tế địa phương. Các cơ sở phải kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra việc bán qua khâu trung gian nhằm loại bỏ khả năng bị mua gom, sử dụng sai mục đích các thuốc trên.

- Các cơ sở bán lẻ thuốc phải thực hiện nghiêm túc quy định về bán lẻ theo Thông tư 19/2014/TT-BYT.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BYT , đặc biệt các nội dung tại Khoản 1 công văn này.

- Tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BYT ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo thm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải quan - BTC (để phối hợp);
- Cục Quân Y (Bộ Quốc Phòng);
- Cục Y tế, C42, C47, A83 (Bộ Công An);
- Cục Y tế (Bộ Giao thông Vận tải);
- Các Phó Cục trưởng;
- Các Phòng: QLCL; Ttra; PC&HN; VP Cục; ĐKT; Tạp chí Dược∓
- Website Cục QLD;
-
Lưu: VP, KD (2b).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4421/QLD-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 09/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4421/QLD-KD

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269694