• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 4427/BHXH-BT về chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4427/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4427/BHXH-BT
V/v chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thời gian qua, Ngành Bảo hiểm xã hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện dự toán thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 15/02/2016, đồng thời luôn coi nhiệm vụ thu đúng, thu đ, thu kịp thời và giảm tiền nợ đọng BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH tỉnh Bc Giang, tính đến hết Quý III năm 2016, số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT chưa chuyển là 79,5 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN. Đ có đủ nguồn kinh phí chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2016 vào quỹ BHYT trước ngày 31/12/2016.

BHXH Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của UBND tỉnh Bắc Giang để BHXH Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH tỉnh Bắc Giang (để t/
h);
- Lưu: VT, BT (02
b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4427/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4427/BHXH-BT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332967