• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4433/VPCP-KTN năm 2014 công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4433/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4433/VPCP-KTN
V/v công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông Quân đội (Viettel);
- Công ty cổ phần FPT.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6553/BGTVT-CQLXD ngày 05 tháng 6 năm 2014) về công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các địa phương sau đây khẩn trương tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm các tồn tại, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2014: Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Hậu Giang, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

2. Các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật (VNPT, Viettel, FPT, EVN, các chủ công trình nước sinh hoạt) tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với địa phương, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư chủ động bố trí kinh phí thực hiện và hoàn thành di dời công trình trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

3. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương thẩm định để ứng vốn cho các địa phương xây dựng các khu tái định cư hoặc hỗ trợ phần chênh lệch, nhất là các địa phương khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 523/TTg-KTTH ngày 21 tháng 4 năm 2014.

4. Trong khi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thẩm định, các địa phương chủ động bố trí nguồn vốn xây dựng khu tái định cư và tích cực hơn nữa để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ nêu trên.

5. Giao Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kết quả công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4433/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4433/VPCP-KTN

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235526