• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Công văn 4441/VPCP-KTN báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4441/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4441/VPCP-KTN
V/v báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4713/BGTVT-TC ngày 24 tháng 5 năm 2013) về việc báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường do Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH,
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4441/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4441/VPCP-KTN

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
191971