• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật thanh tra

Văn bản pháp luật về Thanh tra bảo hiểm xã hội

 

Công văn 4454/BYT-TTrB năm 2020 về tăng cường thanh tra chuyên ngành bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4454/BYT-TTrB
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4454/BYT-TTrB
V/v tăng cường thanh tra chuyên ngành bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nghiên cứu của Thanh tra Bộ Y tế, trong thời gian gần đây, qua công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm y tế tại Sở Y tế các tỉnh, thành phố và ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) của một số Thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố chưa đạt theo yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước; Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội cùng cấp tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực BHYT, tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm y tế trên địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHYT.

2. Nội dung thanh tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế, bao gồm:

a) Thanh tra việc thực hiện quy định về đối tượng, mức đóng và phương thức đóng của người tham gia BHYT;

b) Thanh tra việc thực hiện quy định về mức hưởng BHYT;

c) Thanh tra việc thực hiện quy định về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT;

d) Thanh tra việc thực hiện quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh; thủ tục KCB BHYT; giám định bảo hiểm y tế;

đ) Thanh tra việc thực hiện quy định về thanh toán chi phí KCB giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với cơ sở y tế;

e) Thanh tra việc thực hiện quy định về thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia BHYT.

3. Trong quá trình thanh tra kịp thời phát hiện các bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách và pháp luật về BHYT, lưu ý những tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT, giám định bảo hiểm y tế, tạm ứng kinh phí và thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT ..., để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục. Phát hiện các sai phạm (nếu có), xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Y tế (Thanh tra Bộ địa chỉ 138 B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Quyền Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp) ;
- UB CVĐXH Quốc hội (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Tổng giám đốc BHXH VN (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Thanh tra các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Vụ Bảo hiểm Y tế (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT Thanh tra Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

Điều 17. Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, y dược cổ truyền và bảo hiểm y tế
...

3. Thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế:

a) Thanh tra việc thực hiện quy định về đối tượng, mức đóng và phương thức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế;

b) Thanh tra việc thực hiện quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế;

c) Thanh tra việc thực hiện quy định về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

d) Thanh tra việc thực hiện quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh; thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giám định bảo hiểm y tế;

đ) Thanh tra việc thực hiện quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa Bảo hiểm xã hội với cơ sở y tế;

e) Thanh tra việc thực hiện quy định về thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa Bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4454/BYT-TTrB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 21/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4454/BYT-TTrB

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453455