• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 4462/VPCP-V.I năm 2018 về khiếu nại của Công ty cổ phần Xăng dầu Thắng Vân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4462/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4462/VPCP-V.I
V/v khiếu nại của Công ty cổ phần Xăng dầu Thắng Vân

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Xăng dầu Thắng Vân (địa chỉ: đội 1B, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) có đơn gửi Văn phòng Chính phủ khiếu nại liên quan đến việc xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu và khu dịch vụ thương mại tại xứ đồng Ngọ Thượng, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (sao gửi đơn kèm theo).

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Công ty cổ phần Xăng dầu Thắng Vân đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Xăng dầu Thắng Vân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Vụ ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). VTH

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ I
Trần Bích Ngọc

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4462/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Bích Ngọc
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4462/VPCP-V.I

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381804