• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

 

Công văn 4463/BTC-TCHQ năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 4463/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4463/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa NK của Công ty cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

 

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc ca một số doanh nghiệp về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa do công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế;

Để xử lý vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hóa của doanh nghiệp cho thuê tài chính nhập khẩu, ngày 29/11/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 16587/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện, theo đó:

Trường hợp công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cho bên thuê thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (nếu có) thì cũng được áp dụng quy định không chịu thuế GTGT (nếu có) như trường hợp bên thuê trực tiếp nhập khẩu nếu giá cho thuê theo hợp đồng thuê tài chính không bao gồm thuế GTGT (nếu ).

Sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính, nếu hàng hóa cho thuê tài chính không được sử dụng cho bên thuê như Mục đích khi nhập khẩu thì công ty cho thuê tài chính phải kê khai và nộp thuế theo quy định. Bên thuê không được nhập khẩu hàng hóa thay thế hàng hóa đi thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Tài chính ngân hàng;
- Vụ Hợp tác qu
c tế;
- Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. HCM;
- Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam;
- Công ty cho thuê tà
i chính TNHH MTV Kexim;
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4463/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4463/BTC-TCHQ

383

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
308304