• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 44637/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế hướng dẫn cách lập tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 44637/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44637/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tamron Optical (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô 69B&70A, KCN Nội Bài, xã Mỹ Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

MST: 0105885582

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số TOV20150620 ngày 20/06/2016 của Công ty TNHH Tamron Optical (Việt Nam) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại khoản 1h Điều 4, Chương I hướng dẫn về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy...

h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn...

+ Tại khoản 2d Điều 16 Chương III hướng dẫn cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn theo quy định tại Khoản 2(d) Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho kế toán trưởng ký tên vào chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị” thì kế toán trưởng có trách nhiệm ký thay và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Tamron Optical (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44637/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 44637/CT-HTr

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317569