• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình

 

Công văn 4488/HTQTCT-HT năm 2015 về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đức và Bỉ do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tải về Công văn 4488/HTQTCT-HT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH
, CHNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4488/HTQTCT-HT
V/v giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đức và công dân Bỉ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được văn bản xin ý kiến của một số địa phương về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đức và công dân Bỉ trong hồ sơ đăng ký kết hôn tại Việt Nam, sau khi trao đổi và nhận được thông báo chính thức của Đại sứ quán CHLB Đức và Đại sứ quán Vương quốc Bỉ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cập nhật thông tin về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đức và công dân Bỉ như sau:

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đức để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam là “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn” do cơ quan chức năng nơi đăng ký cư trú của công dân Đức cấp. Các giấy tờ khác như: giấy chứng nhận đăng ký cư trú do cơ quan địa phương của CHLB Đức cấp, cam kết tuyên thệ về tình trạng hôn nhân không đủ để chứng minh tình trạng không kết hôn của công dân Đức. Cơ quan đại diện của CHLB Đức tại nước ngoài không thể cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân Đức.

2. “Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân” là văn bản duy nhất mà Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại nước ngoài cấp cho công dân Bỉ để kết hôn tại địa phận lãnh sự do Đại sứ quán đó quản lý. Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân bao gồm cả xác nhận về tình trạng hôn nhân.

Đề nghị các Sở Tư pháp hướng dẫn để người có yêu cầu đăng ký kết hôn biết, thực hiện thống nhất. Sở Tư pháp chấp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn đối với công dân Đức, Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân đối với công dân Bỉ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, không yêu cầu thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông báo để Sở Tư pháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT (Dung).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4488/HTQTCT-HT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 21/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4488/HTQTCT-HT

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
289333