• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4494/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4494/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4494/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng Thịnh Toàn.
Đ/chỉ: Lô D10 Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
Mã số thuế: 0301741202.

 

Trả lời văn bản số 0614/CV.2013 ngày 14/6/2013 của Công ty về chính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

"Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

...

Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 1d Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ 01/7/2013) quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

"Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia."

Trường hợp Công ty có ngành nghề lai tạo giống cây hoa lan hoặc mua cây giống của các nhà cung cấp sau đó trồng và bán thì sản phẩm  giống cây trồng, sản phẩm trồng trọt này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty không có đơn vị trực thuộc, sản phẩm bán ra có nhiều loại (sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ, xây dựng ...) thì Công ty phải lập hóa đơn theo nguyên tắc nêu trên (liên tục từ số nhỏ đến số lớn), không được sử dụng đồng thời cả 2 quyển hóa đơn giá trị gia tăng cùng mẫu; cùng hình thức tạo hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Lưu (TTHT, HC)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4494/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4494/CT-TTHT

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205045