• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Công văn 4496/BVHTTDL-VHCS năm 2016 thực hiện rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng quán bar do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 4496/BVHTTDL-VHCS
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4496/BVHTTDL-VHCS
V/v thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ s kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Thời gian gần đây tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động không có giấy phép kinh doanh, địa điểm không đủ diện tích, không có cam kết đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động quá giờ quy định, không đảm bảo phòng chống cháy nổ, tiếng ồn vượt quá quy định, có cơ sở kinh doanh vì chạy theo lợi nhuận bất chấp quy định của pháp luật, gây mất an ninh trật tự xã hội, để xảy ra hậu quả đáng tiếc về người và tài sản.

Nhm thực hiện nghiêm túc Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động Văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar và đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar thực hiện nghiêm túc quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar, kiên quyết xử lý, đình chỉ các cơ sở kinh doanh không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, vi phạm các điều kiện đã quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ; Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Các cấp ủy, chính quyền quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trên địa bàn.

3. Khẩn trương khắc phục, chủ động ngăn chặn, hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar ở các điểm vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người.

4. Kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm trong việc đặt biển hiệu quảng cáo có diện tích 01 mặt trên 20m2, kết cấu khung kim loại vi phạm không gian thoát hiểm, cản trở công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Quảng cáo.

Kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm đề nghị báo cáo ngay về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở) trong tháng 11/2016.

Phòng Nghệ thuật quần chúng - Cục Văn hóa cơ sở

ĐT: 043.9448343; Email: nghethuatquanchung.vhcs@gmail.com

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục VHCS;
- S
VHTTDL, S VH&TT;
- Lưu: VT, VHCS, LG (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

- Nội dung này được đính chính bởi Công văn 4606/BVHTTDL-VHCS năm 2016

Ngày 03 tháng 11 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 4496/BVHTTDL-VHCS về việc thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karraoke, vũ trường, nhà hàng quán bar.

Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản về căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nay xin đính chính lại là: Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Công văn 4606/BVHTTDL-VHCS năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4496/BVHTTDL-VHCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4496/BVHTTDL-VHCS

366

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330640