• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 45/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 45/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14839/BGTVT-CQLXD ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì không được điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng. Do đó, khi điều chỉnh đơn giá các công việc của hợp đồng theo phương pháp hệ số điều chỉnh, khi đó hệ số cố định không điều chỉnh trong công thức (a) ngoài những phần không điều chỉnh theo quy định của hợp đồng phải cộng thêm với hệ số tương ứng mức tạm ứng hợp đồng. Như vậy, phương án 2 nêu tại văn bản số 14839/BGTVT-CQLXD là phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng như sau:
...

4. Bổ sung điểm d vào Khoản 4, Điều 17 như sau:

"Điều 17. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

d) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng."

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 45/BXD-KTXD

2.115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300571