• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4508/TCT-KK về thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4508/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4508/TCT-KK
V/v thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tĩnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 605/CT-KK&KTT ngày 17/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 28/10/2008 Tổng cục Thuế có công văn số 4057/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn việc chứng từ nộp thuế GTGT ngoài tỉnh kê khai chậm. Theo đó chứng từ nộp thuế tỉnh ngoài (vãng lai) kê khai chậm quá thời hạn quy định (3 tháng) thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà được kê khai vào chi phí hợp lý khi xác định thu thập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đảm bảo quy định về hóa đơn chứng từ.

Ngày 01/6/2012, Bộ Tài chính có công văn số 7335/BTC-CST hướng dẫn về việc thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh.

Theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 7335/BTC-CST thì trường hợp Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh thì số thuế GTGT đã nộp được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT tại trụ sở chính. Chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC và Thông tư số 129/2008/TT-BTC .

Căn cứ hướng dẫn trên thì các chứng từ nộp thuế GTGT ngoại tỉnh (vãng lai) phát sinh từ ngày công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 có hiệu lực (kể từ ngày ban hành công văn) thì được thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 7335/BTC-CST .

Trường hợp tại Vĩnh Long, 06 Doanh nghiệp có chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh nếu đã phát sinh trước thời điểm ban hành công văn số 7335/BTC-CST ngày 01/6/2012 thì không được kê khai khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại các công văn trước của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4508/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4508/TCT-KK

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
153740