• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 451/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong việc kiểm tra C/O mặt hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 451/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong việc kiểm tra C/O mặt hàng than

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 69/HQCT-NV ngày 10/01/2018 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ về việc nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn thời gian nộp bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mặt hàng than nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ công văn số 1537/BTC-TCHQ ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ gửi bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) kèm toàn bộ hồ sơ lô hàng về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh;

2. Đối với trường hợp quá 30 ngày kể ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP để xử lý theo quy định; chưa giải quyết thông quan cho lô hàng cho đến khi người khai hải quan nộp C/O bản chính; đồng thời không cho phép doanh nghiệp được chậm nộp bản chính C/O các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 451/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 451/TCHQ-GSQL

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374022