• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phê duyệt quy hoạch


Công văn 4524/VPCP-CN năm 2018 về Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4524/VPCP-CN
V/v UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lập và phê duyệt QHC đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 32/UBND-XD ngày 29 tháng 3 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 927/BXD-QHKT ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ tại văn bản số 1696/BNV-CQĐP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 theo thẩm quyền như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, ý kiến của các Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ tại các văn bản nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn và có ý kiến thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong quá trình lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NV, KH&ĐT, T
N&MT, NN&PTNT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b)
Nghĩa

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4524/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4524/VPCP-CN

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382084