• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4528/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng nhập khẩu phục vụ quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4528/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4528/TCHQ-TXNK
V/v hàng NK phục vụ quốc phòng

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1809/XM10 ngày 02/8/2013 của Cục Xe - Máy (Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng) kiến nghị về việc thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng, vấn đề này, trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn, ngày 01/8/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 10077/BTC-TCHQ hướng dẫn hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng được thông quan khi đáp ứng các điều kiện:

- Có văn bản của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác nhận hàng hóa nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

- Kê khai nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đề nghị Cục Xe - Máy phối hợp với Công ty TNHH Phát triển thương mại Hà Nội (HATACO) thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Xe - Máy biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4528/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4528/TCHQ-TXNK

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204305