• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4529/VKSTC-V15 năm 2016 về thông báo thi tuyển Kiểm sát viên do Hội đồng thi tuyển KSV ban hành

Tải về Công văn 4529/VKSTC-V15
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIM SÁT NN DÂN
TỐI CAO
HỘI ĐNG THI TUYN KSV
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4529/VKSTC-V15
V/v thông báo thi tuyển KSV

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Đồng chí Viện trưng VKS quân sự trung ương;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND ti cao;
- Đồng ch
í Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2 và 3;
- Đồng chí Viện trưởng VKSND t
nh; thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 29/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kim sát viên sơ cấp năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân VKSND tối cao thông báo như sau:

1. Danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chun dự thi (có danh sách kèm theo).

2. Địa điểm, thời gian, ôn, thi:

2.1. Đi với người dự thi đang công tác tại VKSND ti cao, VKSND cấp cao 1, VKSND tnh, thành phố và VKS quân sự từ Qung Trị trra, địa điểm tổ chức ôn, thi tại: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Thời gian:

- Ngày 19/11/2016: Đăng ký nhận phòng ở (đối với người dự thi đang công tác tại các VKSND tnh gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bc Cạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên). Đối với các địa phương khác, do điều kiện nhà trường không th b trí đ chở nên đ nghị tự liên hệ chỗ ở trong quá trình ôn, thi.

- Ngày 20/11/2016: Tổ chức ôn thi (Bu+ổi sáng đối với người đăng ký thi tuyn KSV trung cấp, buổi chiều đối với người đăng ký thi KSV sơ cấp và KSV cao cấp).

- Ngày 21/11/2016: Khai mạc và tổ chức thi:

+ Bui sáng: Khai mạc từ 7h 30’; thi viết bt đầu từ 8h30’;

+ Buổi chiều: từ 15h00’ thi trc nghiệm.

2.2. Đối với người dự thi đang công tác tại Văn phòng 2 VKSND tối cao, VKSND cấp cao 2, VKSND cấp cao 3; VKSND tnh, thành phố và VKS quân sự từ Thừa Thiên Huế trvào, địa điểm tổ chức ôn, thi tại: Trường Đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian:

a) Đợt 1: Thi Kiểm sát viên trung cp

- Ngày 24/11/2016: đăng ký nhận phòng (trừ nhng người đang công tác tại những đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

- Ngày 25/11/2016: tổ chức ôn thi trong bui sáng.

- Ngày 26/11/2016: tổ chức thi;

+ Buổi sáng: từ 8h30' thi viết;

+ Bui chiều: từ 15h00' thi trc nghiệm.

b) Đợt 2: Thi Kiểm sát viên cao cấp và Kim sát viên sơ cp

- Ngày 27/11/2016: đăng ký nhận phòng ở (trừ nhng người đang công tác tại những đơn vị đóng trên địa bàn thành phố H Chí Minh).

- Ngày 28/11/2016: tổ chức ôn thi bui sáng đi với người đăng ký thi tuyn KSV sơ cp, buổi chiu đối với người đăng ký dự thi KSV cao cấp).

- Ngày 29/11/2016: tổ chức thi;

+ Buổi sáng: từ 8h30' thi viết;

+ Buổi chiều: từ 15h00’ thi trắc nghiệm.

3. Lệ phí thi, hệ thống kiến thức và phòng : do trường Đại học Kim sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kim sát tại thành phố H Chí Minh thu theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

Vụ Tổ chức cán bộ. Viện trưng VKS quân sự trung ương, Thtrưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưng VKSND tnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt đến người dự thi thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý có mặt đầy đủ, đúng thời gian đtổ chức kỳ thi đm bo an toàn, chặt ch, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, đề nghị các đồng chí liên hệ như sau:

- Về bố trí chỗ ở tại trường Đại học Kim sát Hà Nội: đng chí Đ Tiến Dũng, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính Trường Đại học Kim sát Hà Nội, sđiện thoại: 0983918005;

- Về bố trí chở tại trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh: đồng chí Hoàng Thị Kim Chi, Trưng phòng Tổ chức, hành chính Đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ Kim sát tại thành phố H Chí Minh, sđiện thoại: 0903901357;

- Về danh sách dự thi: đồng chí Hà Duy Tho, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phía Nam, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, số điện thoại: 0918599265.

Nhận được thông báo này, đề nghị đồng chí thông báo và tạo điều kiện để công chức về dự thi đúng thời gian quy định.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Trường ĐHKSHN;
-
HĐTTKSV;
- Lưu: V15.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hi Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4529/VKSTC-V15   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng thi tuyển KSV   Người ký: Nguyễn Hải Phong
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4529/VKSTC-V15

570

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328640