• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4539/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4539/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4539/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume)

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/18CV-IPRO ngày 10/5/2018 của Công ty cổ phần IPRO về việc xin ý kiến áp mã nhập khẩu đối với mặt hàng Microsilica; công văn ngày 27/4/2018 của Công ty TNHH STD &S (nhà nhập khẩu) và Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam về việc HS code của sản phẩm Microsilica, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; trên cơ sở tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại 2017 được công bố cập nhật ngày 6/6/2018 của Tổ chức Hải quan thế giới:

1. Mặt hàng Microsilica hay Silica fume, được hình thành như một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất silic hoặc hợp kim ferrosilic, bao gồm không dưới 80% trọng lượng là các hạt silic đioxit vô định hình siêu mịn và không vượt quá 20% trọng lượng là các tạp chất (các tạp chất chính bao gồm cacbon, silic, cacbua silic và oxit kim loại kiềm), được phân loại vào nhóm 28.11, mã số 2811.22.10.

2. Hướng dẫn phân loại nêu trên áp dụng từ ngày 6/6/2018 (ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định Hải quan (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4539/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 01/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4539/TCHQ-TXNK

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390301