• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Công văn 454/KTNN-TH về không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Công văn 454/KTNN-TH
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/KTNN-TH
V/v không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện KHKT năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

nh gửi: Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) đã diễn ra rất phức tạp, phải thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các Đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan Thuế phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện nghiêm nội dung tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tng cục Thuế;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: VT.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 454/KTNN-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 24/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 454/KTNN-TH

534

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441095