• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4543/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế dầu thô do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4543/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4543/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế dầu thô

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long.
(Lầu 10, cao ốc Diamond Plaza - 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1210/F&A-13 ngày 12/7/2013 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long kiến nghị về thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô; Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, ngày 28/6/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời hạn nộp thuế và xác định trước mã số, trị giá. Theo đó, tại mục I công văn số 8356/BTC-TCHQ đã hướng dẫn về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4543/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4543/TCHQ-TXNK

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204310