• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4545/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về trả lương cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4545/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4545/LĐTBXH-LĐTL
V/v trả lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng

Trả lời công văn số 3213/TCTKTKT-TCLĐ ngày 29/10/2014 của Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng về việc xếp lương đối với ông Hoàng Ngọc Duệ tại thời điểm nghỉ hưu (tháng 12/1989), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Việc xếp lương tại thời điểm tháng 12/1989 được thực hiện theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang và Quyết định số 97/CT ngày 14/4/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương.

- Việc phân loại lao động theo nghề thời điểm trước năm 1989 được thực hiện theo Bảng phân loại lao động theo nghề ban hành kèm theo Quyết định số 278/LĐ-QĐ ngày 13/11/1976 của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm theo các văn bản nêu trên để Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4545/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Văn Lai
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4545/LĐTBXH-LĐTL

257

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259335