• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 4556/VPCP-KGVX năm 2018 về dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 51/2017/QH14 và 88/2014/QH13, Quyết định 404/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4556/VPCP-KGVX
V/v dự tho Kế hoạch triển khai NQ số 51/2017/QH14 và NQ số 88/2014/QH13 của Quốc hội, QĐ số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 258/TTr-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2018 về dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTNTN&N
Đ của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX(3)
VM

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4556/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4556/VPCP-KGVX

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382085