• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân

Công văn 45566/CT-TTHT năm 2019 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 45566/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45566/CT-TTHT
V/v vướng mắc chính sách thuế TNCN khi thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
(Địa chỉ: Tầng 2B, Nhà R6, khu Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - MST: 0105867483)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 82/2017/CV-AMC ngày 21/09/2017 và công văn số 93/2017/CV-AMC ngày 12/10/2017 của Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân khi xử lý tài sản đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, về nội dung này, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 1988/TCT-DNL ngày 20/05/2019 (phô tô đính kèm), đề nghị đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra thuế số 8 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT 8;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45566/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 13/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 45566/CT-TTHT

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
416467