• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4562/BNN-TCTL năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh theo quy định Luật Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Tải về Công văn 4562/BNN-TCTL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4562/BNN-TCTL
V/v thực hiện nhiệm vụ đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh theo quy định Luật Thủy lợi

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Thủy lợi, hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai giao các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ đặc thù “Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước ở các lưu vực sông” và “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi liên tỉnh”. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được xây dựng thành các bản tin tuần, tháng và trước các vụ sản xuất về trữ lượng nguồn nước, chất lượng nguồn nước, kế hoạch tổng thể sử dụng nước hợp lý, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng của các khu vực hưởng lợi của những công trình thủy lợi phụ trách,.. để cung cấp rộng rãi cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác công trình thủy lợi và người dân,…

Để nâng cao hiệu quả của nhiệm vụ này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các số liệu liên quan để sử dụng làm số liệu đầu vào cho việc tính toán, thực hiện nhiệm vụ; đóng góp ý kiến về nội dung, kết quả do đơn vị tư vấn thực hiện để nhiệm vụ hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước,..của địa phương, đơn vị.

2. Hằng năm, trên cơ sở kết quả các nhiệm vụ đã được các đơn vị thuộc Bộ thực hiện ở mức tổng thể, đề nghị bố trí kinh phí tổ chức thực hiện cụ thể đến từng hệ thống công trình thủy lợi thuộc địa phương quản lý để phục vụ chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4562/BNN-TCTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành: 07/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4562/BNN-TCTL

296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448776