• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Công văn 4565/VPCP-V.I năm 2014 về công tác chống buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4565/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4565/VPCP-V.I
V/v công tác chống buôn lậu thuốc lá

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Tổng cục Hải quan);

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 5077/BCT-QLTT ngày 09 tháng 6 năm 2014 về xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, nhất là buôn lậu than, khoáng sản, gỗ, xăng dầu, phân bón, thuốc lá, rượu, bia... Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn ngay tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả, mũ bảo hiểm giả, thuốc lá điếu nhập lậu... Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, bao che, bảo kê, làm ngơ, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

2. Các lực lượng chức năng phải thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ có hiệu quả nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, không vì lợi ích cục bộ của ngành hay địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả gian lận thương mại; vận động quần chúng, nhất là cư dân biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

4. Giao Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khảo sát đánh giá tình hình buôn lậu, chú ý các mặt hàng có thuế suất cao (rượu, bia, thuốc lá) tại các địa bàn trọng điểm để đề xuất cụ thể giải pháp đấu tranh có hiệu quả; dự thảo Chỉ thị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). VQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4565/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 19/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4565/VPCP-V.I

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236844