• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 4570/VPCP-NN năm 2018 về ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4570/VPCP-NN
V/v ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2189/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 5 năm 2018 việc báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ về nội dung Báo cáo nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo, gửi Đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước 11h ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3) Th.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4570/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4570/VPCP-NN

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382101