• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 4570/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4570/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4570/VPCP-NN
V/v báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Công Thương,
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3269/BNN-TCTS ngày 15 tháng 5 năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nói trên, giải quyết theo quy định và theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4570/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4570/VPCP-NN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444695