• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4577/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại lọc dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4577/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4577/TCHQ-TXNK
V/v phân loại lọc dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh).

Trả lời công văn số 317/CV-PC46 ngày 10.6.2013 và công văn số 322/CV-PC46 ngày 28.6.2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) về việc phân loại mặt hàng lọc dầu nhập khẩu theo tờ khai số 11078/NK/KD/B15B ngày 19.12.2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) phân tích các mẫu do cơ quan công an cung cấp. Tại các công văn số 694/PTPL-NV ngày 9.7.2013 và công văn số 758/PTPL-NV ngày 24.7.2013 của Trung tâm PTPL HH XNK cho kết quả như sau:

Ba mẫu hình trụ tròn (trong đó có 2 mẫu giống hệt nhau), có các đường kính và chiều cao khác nhau, lớp vỏ ngoài bằng thép, phần bên trong gồm các chi tiết lọc, nắp chặn, gioăng, van một chiều,… Mẫu được sử dụng cho mục đích lắp vào hệ thống bơm và lọc dầu của xe có động cơ. Trên thực tế có nhiều loại cùng tính năng, công dụng nhưng có các kích thước khác nhau. Mẫu nêu trên được sử dụng cho mục đích lọc dầu và sẽ bị loại bỏ sau khi hết thời hạn sử dụng hoặc mẫu không còn đảm bảo chức năng lọc (dễ thay thế, bảo dưỡng). Ngoài 3 mẫu trên còn kèm theo một đế để gá lắp được làm chủ yếu bằng hợp kim nhôm.

1. Đối với các mẫu hình trụ tròn:

Các mẫu này là loại được lắp đặt trong hệ thống lọc dầu của xe có động cơ và sau một thời gian sử dụng bị thay thế. Cấu tạo và mục đích sử dụng của mẫu phù hợp với nội dung Phụ lục 3, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó: "Lõi lọc của các thiết bị lọc thuộc phân nhóm 8421.23" có mã số 8421.99.20 được mô tả như sau: "Chúng được sản xuất và bán như là các thiết bị chính và các bộ phận thay thế được sử dụng trong các thiết bị lọc dầu hoặc xăng của xe có động cơ. Thành phần chính của các bộ phận này là các vật liệu lọc bằng nhiều chất liệu và hình dạng khác nhau, chúng có thể được lắp trên các bệ, khung tương tự". Về hình ảnh, các mẫu cũng có hình ảnh và cấu tạo giống hệt với hình ảnh minh họa cho mã số 8421.99.20 tại Phụ lục 3, Thông tư số 49/2010/TT-BTC nêu trên. Đồng thời tham khảo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính, mẫu hàng nêu trên cũng giống với hình ảnh của một trong các phần lọc dầu được minh họa để hướng dẫn cho việc phân loại mặt hàng lõi lọc thuộc mã số 8421.99.20.

2. Đối với phần đế:

Phần này chỉ có số lượng là một mẫu và chỉ lắp vừa đối với 2 mẫu trong 3 mẫu hình trụ nêu trên (chưa có cơ sở để kết luận chúng có đồng bộ với nhau không).

Trong trường hợp các mẫu được nhập khẩu đồng bộ với nhau thì có thể xem xét chúng tạo thành một bộ lọc dầu hoàn chỉnh.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) biết.

(Xin gửi kèm các công văn số 694/PTPL-NV ngày 9.7.2013 và công văn số 758/PTPL-NV ngày 24.7.2013 của Trung tâm PTPL HH XNK)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK;
- PTCT Hoàng Việt Cường (b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4577/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4577/TCHQ-TXNK

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204315