• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4584/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4584/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4584/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch Phương Đông.
(Đ/c: thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2307/2017 ngày 23/7/2017 của Công ty TNHH Du lịch Phương Đông về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH du lịch Phương Đông, Bộ Tài chính đã có công văn số 2848/BTC-TCT ngày 03/3/2017 trả lời Công ty TNHH du lịch Phương Đông và Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Du lịch Phương Đông được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4584/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 06/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4584/TCT-CS

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364169