• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Công văn 4589/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hồ sơ mời thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Huyền do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4589/BKHĐT-QLĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4589/BKHĐT-QLĐT
v/v kiến nghị của công ty TNHH Hải Huyền

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hải Huyền

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 4995/VPCP-ĐMDN ngày 08/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Hải Huyền. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 42) quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cui cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày. Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 của Luật này, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày.

Đối với trường hợp của Quý Công ty, khi hồ sơ mời thầu quy định bảo đảm dự thầu phải có hiệu lực 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (21 giờ ngày 20/4/2019) thì việc nhà thầu cung cấp bảo đảm dự thầu có hiệu lực từ ngày 20/4/2019 đến hết giờ làm việc ngày 18/7/2019 (ngày thứ 90 kể từ ngày có thời điểm đóng thầu) được coi là đáp ứng quy định về hiệu lực của bảo lãnh dự thầu theo quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 4995/VPCP-ĐMDN ngày 08/6/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (174 Lý Thường Kiệt, Đng Hới, Quảng Bình);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT ( ) (HB).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
42. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4589/BKHĐT-QLĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 04/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4589/BKHĐT-QLĐT

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418400