• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật di sản văn hóa


 

Công văn 4591/VPCP-KGVX năm 2020 về dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4591/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4591/VPCP-KGVX
V/v dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1900/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 5 năm 2020, về việc dự kiến lập hồ sơ các Di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể: Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang), trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
- UBND tỉnh: Hòa Bình, An Giang;
- Cục DSVH (Bộ VHTTDL);
- Hội đồng DSVHQG (Đ/c: số nhà 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3),đđt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4591/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 09/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4591/VPCP-KGVX

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444827