• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Công văn 4606/BVHTTDL-VHCS năm 2016 đính chính trong công văn 4496/BVHTTDL-VHCS do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 4606/BVHTTDL-VHCS
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4606/BVHTTDL-VHCS
V/v đính chính trong công văn số 4496/BVHTTDL-VHCS ngày 03/11/2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị theo mục nơi nhận tại công văn số 4496/BVHTTDL-VHCS ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 03 tháng 11 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 4496/BVHTTDL-VHCS về việc thực hiện rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh karraoke, vũ trường, nhà hàng quán bar.

Do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản về căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nay xin đính chính lại là: Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị thực hiện theo nội dung đính chính tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Cục VHCS;
- Lưu: VT, VHCS, LG(150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4606/BVHTTDL-VHCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4606/BVHTTDL-VHCS

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330577