• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4614/VPCP-KTN năm 2014 điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4614/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4614/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Văn bản số 57/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014) về việc điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trở thành đô thị loại IV, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại công văn nêu trên trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3460/VPCP-KTN ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T
hủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hảỉ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa(15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4614/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4614/VPCP-KTN

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236670