• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Công văn 4623/TCHQ-TXNK năm 2013 giải thích yếu tố kỹ thuật cảm quan "than gỗ rừng trồng" do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4623/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4623/TCHQ-TXNK
V/v: giải thích yếu tố kỹ thuật cảm quan "than gỗ rừng trồng"

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 786/HQBĐ-NV ngày 5/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc vướng mắc yếu tố kỹ thuật cảm quan mặt hàng "than gỗ rừng trồng" xuất khẩu, quy định tại Điều 2 Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 của Bộ Tài chính (bản photo gửi kèm).

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 của Bộ Tài chính quy định mặt hàng"than gỗ rừng trồng", để được hưởng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật quy định tại Thông tư. Mặt hàng "than gỗ rừng trồng" của Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định xuất khẩu đáp ứng các tiêu chí về hàm lượng tro, hàm lượng carbon cố định, nhiệt lượng, hàm lượng lưu huỳnh, độ bốc, nhưng không đáp ứng tiêu chí "đen bóng láng, không nứt nẻ, cứng, rắn chắc". Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời Cục Hải quan tỉnh Bình Định, nếu hàng hóa không đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định tại Thông tư số 56/2013/TT-BTC nêu trên thì không được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu 5% theo quy định.

Tuy nhiên, để giải quyết các vấn đề Cục Hải quan tỉnh Bình Định nêu, Tổng cục Hải quan thấy tiêu chí để xác định mặt hàng "than gỗ rừng trồng nêu tại Điều 2, Thông tư số 56/2013/TT-BTC là than phải "đen bóng láng, không nứt nẻ, cứng, rắn chắc", nhưng không có quy định cụ thể cách xác định các tiêu chí này, do vậy khó khăn cho cơ quan hải quan khi xác định các tiêu chí trên.

Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 là do Vụ Chính sách thuế soạn thảo; vì vậy, để có cơ sở hướng dẫn thống nhất cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, đề nghị Vụ Chính sách thuế hướng dẫn cụ thể tiêu chí đối với than đen bóng láng, không nứt nẻ; đồng thời giải thích rõ tiêu chí về độ cứng của than, như thế nào là cứng, rắn chắc. Trường hợp than sau khi lau chùi mà đen, bóng hơn nhưng vẫn còn nứt nẻ như mặt hàng"than gỗ rừng trồng" của Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định xuất khẩu có được xử lý như loại đen bóng láng, không còn nứt nẻ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định (để biết);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 2. Chú giải nhóm

Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã số 4402.90.90 để được áp dụng mức thuế suất theo quy định tại Điều 1 phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật sau:

(Bảng biểu xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Chú giải nhóm

Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã số 4402.90.90 để được áp dụng mức thuế suất theo quy định tại Điều 1 phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật sau:

(Bảng biểu xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Chú giải nhóm

Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã số 4402.90.90 để được áp dụng mức thuế suất theo quy định tại Điều 1 phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật sau:

(Bảng biểu xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4623/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4623/TCHQ-TXNK

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204359