• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4628/TCHQ-GSQL năm 2013 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4628/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4628/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 638/GSQL-TH ngày 11/7/2013 về việc xác minh C/O số KL-414542-M-438257 do Malaysia phát hành này 21/5/2013, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đã xác nhận C/O số tham chiếu nêu trên do cán bộ Nur Asma Wanis Jusoh, người có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia ký. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty XNK thuốc lá Việt Nam (để biết)
(Đc: 41 Lê Quý Đôn, Q.3, TP Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4628/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4628/TCHQ-GSQL

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203977